CONDICIONS D'ÚS

L'adreça de la nostra web és:

L'ús d'aquest lloc web està condicionat a l'acceptació pels usuaris dels termes i condicions detallats aquí. En utilitzar aquest lloc web s'entendrà que vostè manifesta el seu acord, de forma tàcita, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut de les presents condicions d'ús a la seva versió publicada al lloc web en el moment de l'accés. Si no les accepteu, és lliure d'abandonar el lloc web.

Guliap Factory es reserva el dret a modificar aquestes condicions d'ús quan ho consideri oportú i sense avís previ. Lús daquest lloc web estarà subjecte a una versió més recent publicada al lloc en el moment de laccés.

PROPIETAT D'AQUESTA PÀGINA WEB

Nom: Júlia Ríos Pérez

DNI.: 47839782N

Adreça: C/ Papiol, 3

Població: 08720 Vilafranca del Penedès

Província: Barcelona

Nom artístic: Guliap Factory

Aquest lloc web és propietat i està mantingut per Guliap Factory i actua mercantilment com a portal d'art. Tots els drets del contingut inclòs en aquesta web, així com les imatges, textos, vídeos, il·lustracions i programes informàtics són propietat de Guliap Factory i/o els seus artistes. Tots els elements de la web de Guliap Factory, incloent-hi sense limitacions, el disseny general i el contingut estan protegits per les lleis de la propietat intel·lectual.

ÚS DEL CONTINGUT

A menys que sigui explícitament autoritzat per Guliap Factory, no podeu reproduir, plagiar, copiar, distribuir, transmetre o explotar el contingut d'aquest web de cap manera. S'haurà d'atenir a les condicions d'ús establertes i haurà d'indemnitzar Guliap Factory i/o els seus artistes contra qualsevol pèrdua, despesa, cost, dany o perjudici que resulti de l'incompliment per part de les presents condicions o de l'ús del contingut d'aquest web sense prèvia autorització.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions han de ser interpretades i regides per la legislació espanyola, i qualsevol disputa derivada d'aquestes condicions s'haurà de dirimir davant els tribunals de Barcelona, Espanya. Aquest acord no estarà regulat per la convenció de les Nacions Unides sobre els contractes per a la venda internacional de mercaderies, l'aplicació dels quals es rebutja expressament.

CONFIDENCIALITAT

A Guliap Factory respectem el seu dret a la intimitat i comprenem com n'és d'important la confidencialitat i seguretat de les dades que l'identifiquen com a usuari del nostre portal.
A tal efecto, deseamos informarle de lo siguiente:

– quan es registri o compri al nostre portal, haurà d'especificar les dades que necessitem per a un efectiu tractament a la nostra base interna. Aquestes dades ens permetran tramitar la vostra comanda, així com informar-vos puntualment de l'estat de la mateixa.

– Les operacions de pagament en línia s'efectuaran a través de transferència bancària (possibilitat d'afegir qualsevol altre mètode d'aquí a un temps). Guliap Factory no emmagatzema les dades corresponents a la targeta de crèdit o dèbit (si fos el cas, actualment no ho és).

PROTECCIÓ DE DADES

A Guliap Factory disposem d'estrictes procediments de seguretat relatius a l'emmagatzematge i revelació de dades a fi d'evitar-ne tot accés no autoritzat, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Guliap Factory us informa que, després d'emplenar el formulari de consulta, incorporareu les vostres dades personals a un fitxer automatitzat de dades intern (no s'estendrà a cap tercer, sempre que no sigui a través de decret judicial i hi estiguem obligats).

Guliap Factory us garanteix, que tractarà confidencialment les vostres dades personals ja que els fitxers en els quals s'emmagatzemaran i tractaran aquestes dades gaudeixen de les mesures de seguretat necessàries per evitar la pèrdua, tractament o l'accés no autoritzat a aquestes dades per part de tercers .

Per això i en compliment amb allò establert llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Guliap Factory informa que podrà utilitzar les adreces de correu electrònic facilitades, per remetre't informació de caràcter cultural i comercial d'interès relativa a l'activitat de la galeria en línia.

Així mateix, us informem de la vostra capacitat d'exercir, en els termes establerts a la LOPD, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, sent el responsable del fitxer Guliap Factory.

En cas que no vulguin rebre més comunicacions per part de Guliap Factory, ens poden enviar un correu electrònic a info@guliapfactory.com, on ens manifesti la seva voluntat de desvincular-se de tot contacte amb nosaltres.