CONDICIONS GENERALS DE VENDA ONLINE

Les compres realitzades a Guliap Factory queden sotmeses a les condicions generals de venda contingudes a la pàgina en el moment de cursar-se la corresponent ordre de compra. La formalització d'una comanda comporta la seva acceptació íntegra.

CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE 

La informació relativa a la disponibilitat d'una obra d'art, que apareix a la pàgina, està subjecta a canvis sense avís previ que depenen de la demanda dels nostres clients i de la disposició dels nostres artistes.
Quan realitzi una comanda els ho confirmarem per correu electrònic i us informarem sobre qualsevol modificació de disponibilitat relativa a les obres que voleu. Ha de revisar aquest correu i comunicar-nos immediatament qualsevol error o discrepància pel que fa al preu, el lliurament o la forma de pagament. adreça d'enviament imprecisa que pugui dificultar el lliurament de les obres.
Guliap Factory respecta el seu dret a canviar d'opinió. Si voleu anul·lar una comanda que encara no ha estat expedida, podeu fer-ho indicant per escrit a l'adreça electrònica info@guliapfactory.com el número de comanda que voleu cancel·lar.

LLIURAMENT 

Les comandes seran lliurades en un únic enviament.
Les despeses d'enviament seran abonades independentment per a cada enviament.
El termini de lliurament de cada article quedarà subjecte al lloc de destinació de la comanda, a la disponibilitat de les obres i al tipus d'enviament que hagi sol·licitat.
En els enviaments internacionals, els costos addicionals derivats dels diferents despatxos de duanes, hauran de ser abonats pel client.

MITJANS DE PAGAMENT 

Guliap Factory accepta com a mitjans de pagament electrònic la transferència bancària.

DEVOLUCIÓ 

Guliap Factory acceptarà totes les devolucions que s'efectuïn dins del termini assenyalat (7 dies des de la recepció de l'article) i sempre que l'obra d'art es trobe en perfecte estat i en el seu embalatge original, degudament informada d'aquesta devolució amb 3 dies mínim d'antelació .
Una vegada rebuda l'obra al nostre domicili a Barcelona, Guliap Factory procedirà a la comprovació del seu estat abans de procedir al reintegrament del seu import.

IMPOSTOS 

Guliap Factory aplica els impostos segons el que estableix la legislació espanyola vigent.

LLEI APLICABLE 

Les compres realitzades a Guliap Factory queden sotmeses a la normativa vigent espanyola ia la resta de la legislació concordant. Respecte a qualsevol discrepància o divergència que pogués sorgir sobre el compliment o la interpretació de l'acord de compra aconseguit, o alguna de les seves condicions , les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.